Spraya eller måla väggarna?

Färska färger säkerställer att ett rum får karisma och livlighet. Blekna eller smutsiga tapeter och väggar lyser med en fantastisk glans efter en ny färgbeläggning. Moderna färger med svag lukt och som inte droppar gör arbetet lättare. Ändå är många entusiaster avskräcks från att måla eftersom det tar mycket tid och ansträngning. Idag finns det dock möjlighet att spruta väggfärg enkelt, snabbt och med liten ansträngning med hjälp av lämplig teknisk anordning. Så du kan göra nästan hela väggmålningen med sprutpistolen.

MÅLA VÄGGEN – MATERIAL KOSTNADER

Naturligtvis har klassisk målning också sina fördelar. De materialkostnaderna är jämförelsevis låga. Du kan arbeta mer exakt med en pensel och rulle. De kan också användas för att nå platser som är svåra att komma åt utan att skapa oönskad smuts. Speciellt när du målar taket kan du bättre kontrollera målningen med en pensel och rulle och utföra den mer exakt. Borstar och färgrullar bör också rengöras regelbundet. Detta är det enda sättet att hålla beläggningen smidig, flytande och jämn. Nackdelen med denna klassiska metod är att det tar mycket tid och ansträngning.

SPRAYMUR – MATERIAL & KOSTNADER

Sprutväggar är ett extremt praktiskt och billigt alternativ. Med lite övning är det inte så svårt att måla väggarna med sprutpistolen och alla anslutningsområden och hörn rent och jämnt. Sprutningen säkerställer nästan automatiskt att färgen når jämnt ut. På detta sätt sparar du färg och kan arbeta mer ekonomiskt. Dessutom tar målning mycket mindre tid och ansträngning. Exakt förberedande arbete är dock viktigt.

Hela rummet måste täckas noggrant innan sprutning. Lister, hörn och vinklar måste tejpas helt och rent. Kläder och kropp ska också skyddas mot spraybeläggningar med skyddsdräkt och skyddsglasögon. Enligt modellen ska du rengöra färgsprutan så att inga färgrester blir kvar i den och täppa till den. Munstyckena på målsprutan måste förbli fria för enhetligt och effektivt arbete.

HUR FUNGERAR VÄGGSPRUTNING?

Först måste man se till att välja färg som är lämplig för bearbetning med sprutpistoler. Tjock färg är inte lämplig eller måste spädas med ett lösningsmedel. Du bör i förväg kontrollera om färgen överensstämmer med en testspray. Sedan kan du börja spruta. Pistolen hålls jämnt på ett avstånd av tjugo till trettio centimeter över väggens yta med en stadig hand. Den ideala färgapplikationen uppnås när munstycket hålls i en nittio graders vinkel mot väggytan.

Det är viktigt att hålla sprutpistolen i rörelse för att förhindra att den blir för tjock och för att förhindra måla näsor. Färgen sprayas på i flera lager en efter en. Varje lager färg måste först torka väl. Användbara sprutpistoler eller kompletta färgspraysystem finns tillgängliga från specialhandlare och kan lånas från många hårdvaruhandlare mot en avgift. Det rekommenderas att använda sprutpistoler i större rum och för stora områden samt för yttre målning och träimpregnering. För mindre rum och områden överskrider maskerings- och rengöringsarbetet den sparade tiden. Den klassiska målningen skulle rekommenderas här.

För vidare rådgivning kontakta oss, vi kan självklart också ta över målningen i ditt hem i Göteborg!